Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262778

Mutlak konfigürasyon ne anlama gelmektedir?


Polarize ışık kiral bir molekülün içinden geçtiğinde, düzleminin değişmesine

Kiral moleküllerdeki düzgün dört yüzlü merkezlere bağlı sübstitüentlerin iki boyutlu olarak basitçe gösterilmesidir

Kiral bir moleküldeki stereomerkeze bağlı olan sübstitüentlerin uzaysal düzenlenmeleri

Bir molekülü, birbirinin ayna görüntüsü olacak şekilde ikiye bölen hayali düzlem

Kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesne veya bir molekül


Yanıt Açıklaması:

Kiral bir moleküldeki stereomerkeze bağlı olan sübstitüentlerin uzaysal düzenlenmeleri onun mutlak konfigürasyonudur. Bir maddenin düzlem polarize ışığı sağa (+) veya sola (-) çevirmesi, veya çevirme açısının büyüklüğü tek başına mutlak konfigürasyon hakkında bilgi vermez. Örneğin laktik asit enantiyomerlerine ait olan aşağıdaki yapılardan biri (-)-laktik asit ve diğeri (+)-laktik asittir. Ancak ek bilgi olmadan hangisinin ne olduğunu söyleyemeyiz.

Yorumlar
  • 0 Yorum