Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1282883

Yukarıda molekül formülü verilen bileşik nasıl adlandırılır?


Propil alkol

Propan

Propilamin

Propanon 

Propantiyol


Yanıt Açıklaması:

Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen ve aynı karbona bağlanmış iki karbon atomundan oluşan yapılara keton adı verilir. Ketonların isimlendirilmesinde hidrokarbon kökünün isminin sonuna –on eki getirilir. Verilen bileşik propan köküne -on eki eklenmesi ile propanon ya da dimetil keton olarak adlandırılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum