Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356621

İşlevleri arasında lipit ve steroidlerin sentezi bulunan ve bunun yanı sıra karaciğer hücrelerinde, ilaçların toksik etkilerinin ve aktivitelerinin yok edilmesinden (detoksifikasyonundan) sorumlu olan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Mitekondri

Sitoplazma

Endoplazmik Retikulum

Golgi aygıtı

Lizozim


Yanıt Açıklaması:

Düz ER ribozom taşımadığı için protein sentezi ile ilgili değildir. Granüllü ER’a oranla daha ince zarı olan tübüllerden oluşur. İskelet kası, böbrek tübülleri ve steroid üreten endokrin bez hücrelerinde yoğun olarak gelişmiştir. İşlevleri arasında lipit ve steroidlerin sentezi bulunur. Bunun yanı sıra karaciğer hücrelerinde, ilaçların toksik etkilerinin ve aktivitelerinin yok edilmesinden (detoksifikasyonundan) sorumludur. Diğer bir işlevi, iskelet ve kalp kası hücrelerinde sitoplazmadaki serbest kalsiyum iyonlarını depolamaktır. Doğru yanıt C’dir

Yorumlar
  • 0 Yorum