Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356795

Katabolizmanin hangi evresinde veya evrelerinde aminoasitler, yağ asitleri ve monosakkaritler, genel bir metabolit olan asetil CoA’ya okside olurlar?


Yalnız I. evre

Yalnız II. evre

Yalnız III. evre

Yalnız I. ve III evreler

I., II. ve III. evreler


Yanıt Açıklaması:

Katabolizmanın

  1. evresi, makro moleküllerin  (proteinler,  yağlar,  polisakkaritler)  kendi  yapıtaşlarına  yıkımıdır.  Tüm  proteinler  bileşenleri  olan  amino asitlere, triaçilgliseroller yağ asitleri ve gliserole ve polisakkaritler de monosakkaritlere hidroliz olur. Bu evrede ATP yada NADH gibi faydalı bir enerji salınmaz.
  2. evrede,I.evrede oluşan çeşitli aminoasitler,yağ asitleri ve monosakkaritler, genel bir metabolit olan asetil CoA’ya okside olurlar.II.evre sırasında NADH ve ATP formunda bir miktar enerji salınır ve yakalanır.
  3. III.  evrede ise,II.evre  sonunda  oluşan  asetilCoA ,sitrikasit(Krebs)     döngüsüne     girer  ve  aerobik  karbon metabolizmasının  son  ürünü  olan  CO2’e   okside   olur.
Yorumlar
  • 0 Yorum