Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1407417

pKa değeri 4 olan bir zayıf asitin sulu çözeltisinde konjuge asit ve baz çifti derişimlerinin eşit olduğu biliniyorsa oluşan tamponun pH'sı aşağıdakilerden hangisidir? 


2

10

4

6

2.5


Yanıt Açıklaması:

(Baz) = (Asit) 

pH = 4 + log 1   ------  log 1 = 0

pH = 4

Yorumlar
  • 0 Yorum