Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1193852

Aşağıdakilerden hangisi maddelerden yansıyıp görüntü oluşturan enerjidir?


Kimyasal Enerji

Mekanik Enerji

Manyetik Enerji

Işık Enerjisi

Ses Enerjisi


Yanıt Açıklaması:

Kimyasal enerji; yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerjidir. Mekanik enerji; potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır. Manyetik enerji; sadece metallerin sahip
olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjidir. Işık enerjisi; maddelerden yansıyıp görüntü oluşturan enerjidir. Ses enerjisi; canlıların duyma organı tarafından algılanabilen enerji türüdür. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum