Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1196324

2,3-Dikloropentan için stereoizomer sayısı kaçtır?


1

2

3

4

5


Yanıt Açıklaması:

2,3-Dikloropentanda iki stereomerkez olduğundan n = 2 dir. Bunu stereoizomeri veren formülde yerine koyarsak 2'2= 4 stereoizomeri vardır. Doğru cevap D şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum