Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1198275

Bazı asitler molekül başına iyonlaşabilen birden fazla Hiyonu içerirler. Böyle asitlere .............. asitler denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Poliprotik

Otoprotoliz

Konjuge

Nötür

Amfoter


Yanıt Açıklaması:

Bazı asitler molekül başına iyonlaşabilen birden fazla H+ iyonu içerirler. Böyle asitlere poliprotik (çok protonlu) asitler denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum