Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1199825

  1. Hücreye şekil verir.
  2. Madde alışverişini düzenler.
  3. Osmotik dengeyi düzenler.
  4. Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar.

Yukarıda verilenlerden hangileri hücre zarının görevlerindendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Genel olarak biyolojik zarların görevleri şu şekilde özetlenebilir: 1. Hücreye şekil verir. 2. Madde alışverişini düzenler. 3. Osmotik dengeyi düzenler. 4. Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar. 5. Hücre-hücre ve hücre-hücre dışı matriks bağlanmasını sağlar. 6. Hücre dışına salgılamada önemlidir. 7. Uyarı iletiminde etkilidir. 8. Çeşitli enzimler taşır.

Yorumlar
  • 0 Yorum