Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1217767

  1. Diol
  2. Keton
  3. Aldehit
  4. Karboksilli asit

Alkenlerin yükseltgenme tepkimeleri sonucunda yukarıda verilen gruplardan hangisi ya da hangileri oluşabilmektedir?


I-II-III

II-III-IV

I-III-IV

I-II-IV

I-II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Alkenlerin yükseltgenmesi sonucunda; aldehit, keton, karboksiili asit ve diooler oluşabilmektedir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum