Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1222803


Metanal

Etanal

Siklohekzankarbaldehit

2-Bütanon

Benzenkarbaldehit


Yanıt Açıklaması:

Yorumlar
  • 0 Yorum