Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1222964

Asetik asitin molekül formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


CH3COOH

HClO4

HNO3

HNO2

CH3NH2


Yanıt Açıklaması:

Asetik asit (CH3 COOH) ve nitröz asit (HNO2 ) gibi asitler zayıf asittir ve sulu çözeltide tamamen iyonlaşamazlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum