Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1251402

  1. Oldukça keskin ve kuvvetli koku yayarlar.
  2. Keskin kokuları karbon sayısı arttıkça artar.
  3. İsimlendirilirlerken temel alkan kökünün sonuna -diol takısı getirilir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tiyollerin özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Tiyoller R–SH genel formülü ile gösterilen, oldukça keskin ve kuvvetli koku yayan organik moleküllerdir. Tiyollerin bu keskin kokuları karbon sayısı arttıkça azalmaktadır. Tiyollerdeki –SH grubu sülfhidril grubu olarak da bilinir. Tiyoller isimlendirilirlerken alkollere benzer şekilde, temel alkan kökünün sonuna tiyol takısı getirilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum