Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356787

Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjiye ne ad verilir?


Mekanik Enerji

Kimyasal Enerji

Manyetik enerji

Isı Enerjisi

Elektrik Enerjisi


Yanıt Açıklaması:

Doğa bilimleri içerisinde çeşitli enerji biçimleri tanımlanabilir. Bunlar;

 • Kimyasal enerji: Yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerjidir.
 • Isı enerjisi: Atomların hareketinin enerjisidir.
 • Potansiyel enerji: Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjidir (yokuştaki tekerlek veya havada tutulan top gibi).
 • Kinetik enerji: Bir maddenin hareket için ihtiyaç duyduğu enerji türüdür.
 • Mekanik enerji: Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır.
 • Elektrik enerjisi: Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir.
 • Manyetik enerji: Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjidir.
 • Nükleer enerji: Atomların içlerinde sakladıkları enerjidir.
 • Işık enerjisi: Maddelerden yansıyıp görüntü oluşturan enerjidir.
 • Ses enerjisi: Canlıların duyma organı tarafından algılanabilen enerji türüdür
Yorumlar
 • 0 Yorum