Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1407202

Suyun hidrolizi aşağıdaki çözeltilerden hangisinin pH'sı hesaplanırken mutlaka hesaba dahil edilmelidir?


Kuvvetli Asit Çözeltileri

Zayıf Asit Çözeltileri

Zayıf Baz Çözeltileri

Seyreltik Zayıf Asit Çözeltileri

Derişik Zayıf Baz Çözeltileri


Yanıt Açıklaması:

Zayıf asit ve bazların seyreltik çözeltilerinin pH’sı hesaplanırken suyun iyonlaşmasından gelen hidronyum veya hidroksit iyonlarının derişiminin ihmâl edilemeyeceğini unutmayınız. 

Yorumlar
  • 0 Yorum