Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1198269

Aşağıdaki pH değerlerinin hangisinde baziklik en azdır?


8

9

10

11

12


Yanıt Açıklaması:

Nötral sulu çözeltide, pH=pOH=7’dir. Asidik çözeltide pH<7, bazik çözeltide ise pH>7’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum