Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1222918

Formülü HNO3 olan bileşik nasıl adlandırılır?


Perklorik asit

Sülfürik asit

Nitrik asit

Asetik asit

Karbonik asit


Yanıt Açıklaması:

Nitrik asit (HNO3 ) ve perklorik asit (HClO4 ) gibi asitler kuvvetli asittir ve sulu çözeltide tamamen iyonlaşırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum