Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1223845

Aşağıdaki şıklardan hangisinden biyomolekküller ve olşturduğu bağlar doğru eşleştirilmiştir?


Amino asit-Peptit bağı

Amino asit-Glikozidik bağ

Nükleotit-Glikozidik bağ

Nükleotit-Peptit bağı

Monosakkarit-Fosfodiester bağı


Yanıt Açıklaması:

Biyomoleküllerin öncül molekülleri olan monomerlerden nükleotitler birbirlerine bağlanarak nükleik asitleri, amino asitler polipeptitleri ve monosakkaritler ise polisakkaritleri meydana getirir. Aminoasitler peptit bağlarıyla, nükleotitler fosfodiester bağlarıyla ve monosakkaritler glikosidik bağlarla birbirine bağlanırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum