Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1232243

Aşağıdakilerden hangisi Glukoz molekülünün fonksiyonel gruplarını içermektedir?


Aren

Amit

Aldehit

Karboksilik asit

Amin


Yanıt Açıklaması:

Proteinlerin temel yapıtaşı olan aminoasitler, isimlerinden de anlaşılacağı gibi amin (-NH2) ve karboksilik asit (-COOH) olmak üzere iki türde fonksiyonel gruba sahiptir. Glukoz molekülü de alkol (-OH) ve aldehit (-CHO) fonksiyonel gruplarını içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum