Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1249217

Membrandan geçebilen K+ ve Cl– iyonları ile membrandan geçemeyen protein anyonlarının dengedeki dağılımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Henry yasası

Brown hareketleri

Difüzyon

Donnan Dengesi

Osmoz


Yanıt Açıklaması:

Donnan Dengesi: Membrandan geçebilen K+ ve Cl– iyonları ile membrandan geçemeyen protein anyonlarının dengedeki dağılımı

Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum