Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1251213

  1. Enzimler
  2. Hormonlar
  3. Su
  4. Mineraller

Yukarıda verilenlerden hangileri hücrede bulunan anorganik yapılardandır?


I ve II

I ve IV

II ve III

II ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler, vitaminler ve hormonlar gibi makromoleküller hücrenin organik içeriğini meydana getirirken su ve mineraller ise hücrenin anorganik bileşenidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum