Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1261737

Adenin – riboz – bir fosfat’tan oluşan yapıya ne ad verilir?


Adenozin

Adenozin difosfat

Adenozin monofosfat

Adenozin trifosfat

Fosfoanhidrit


Yanıt Açıklaması:

Adenin – riboz – bir fosfat’tan oluşan yapı kısaca AMP (adenozin monofosfat) olarak isimlendirilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum