Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356738

Hem oksijenli ve hem de oksijensiz ortamlarda yaşayabilen canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Aeroblar

Ototroflar

Fakültatif anaeroblar

Heterotroflar

Anaeroblar


Yanıt Açıklaması:

Aeroblar, havanın bulunduğu ortamlarda yaşayan ve moleküler O2 kullanan canlılardır. Ototroflar, karbon kaynağı olarak atmosferik CO2 kullanırlar ve karbon içeren kompleks biyomoleküllerin oluşmasını sağlarlar. Heterotroflar, karbonhidrat, yağ gibi kompleks karbon içeren bileşikleri sindirerek enerji elde eden canlılardır. Anaerob canlılar yaşamlarını devam ettirmek için O2 kullanmazlar. Fakültatif anaerob canlılar ise oksijenli ve oksijensiz ortamlarda yaşayabilirler. Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum