Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1217737

  1. Alkan
  2. Alken
  3. Alkin

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri alifatik hidrokarbonlar arasında yer almaktadır?


I-II-III

I-II

II-III

I-III

Yalnız II


Yanıt Açıklaması:

Alifatik hidrokarbonlar: alkan, alken, alkin. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum