Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1217803

R-O-R genel formülü ile gösterilen fonksiyonel grup hangisidir?


Alkol

Tiyol

Eter

Keton

Karboksiili asit


Yanıt Açıklaması:

Eterler, genel olarak R-O-R formülü ile gösterilen ve alkollerdeki –OH grubu yerine alkoksi (-OR) grubu taşıyan bileşiklerdir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum