Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218702

''DNA molekülünün kopyalanması ................, RNA’ya çevrilmesi ................. olarak adlandırılır.''

Yukarıdaki cümlede boş kalan yerlere sırayla hangi kelimeler gelmelidir?


asetilasyon-oksidasyon

transkripsiyon-translasyon

replikasyon-transkripsiyon

translasyon-fosforilasyon

replikasyon-translasyon


Yanıt Açıklaması:

DNA molekülünün kopyalanması replikasyon, RNA’ya çevrilmesi transkripsiyon olarak adlandırılır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum