Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1232953

Aşağıdakilerden hangisi Kiral bir moleküldeki stereomerkezin hangi konfigürasyona sahip olduğunu belirlemek için kullanılan kurallardan biri değildir? 


Kiral bir moleküldeki stereomerkeze doğrudan bağlı dört farklı grubun atom numarasına bakılarak öncelik sıralaması belirlenir.

Stereomerkeze doğrudan bağlı en küçük atom numaralı atom d harfi ile işaretlenir.

İzotop olması halinde en küçük atom kütlesine sahip izotop daha önceliklidir. 

Hem etilde hem de metilde stereomerkeze doğrudan bağlı olan atom karbon atomu olduğundan, bu grupların önceliği belirlenemez. 

Klor atomu stereomerkeze bağlı en büyük atom numarasına sahip olduğundan a ile işaretlenir.


Yanıt Açıklaması:

Kiral bir moleküldeki stereomerkezin hangi konfigürasyona sahip olduğunu belirlemek için bazı kurallar takip edilir. Bu kurallar şunlardır;
Kural 1: Kiral bir moleküldeki stereomerkeze doğrudan bağlı dört farklı grubun atom numarasına bakılarak öncelik sıralaması belirlenir. Stereomerkeze doğrudan bağlı en küçük atom numaralı atom d harfi ile işaretlenir. Sonraki atomlarda atom numarası büyüklüğüne göre sırasıyla c, b ve a olarak işaretlenir (izotop olması halinde en büyük atom kütlesine sahip izotop daha önceliklidir). Klor atomu stereomerkeze bağlı en büyük atom numarasına sahip olduğundan a ile işaretlenir.  İkinci büyük grubu belirlemek istediğimizde karşımıza metil ve etil grubu çıkmaktadır. Hem etilde hem de metilde stereomerkeze doğrudan bağlı olan atom karbon atomu olduğundan, bu grupların önceliği belirlenemez. Bu grupların kendi arasındaki önceliğini kural ikiyi öğrendikten sonra belirleyebiliriz. Hidrojen atomu en küçük atom numarasına sahip olduğu için en düşük önceliği belirlerken d ile işaretlenir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum