Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1256650

I. Biyosentetik reaksiyonlarda (protein, yağ ve karbonhidrat sentezi gibi),
II. Fiziksel hareketlerde (kas kasılması, sitoplazmik hareketler ve hücre bölünmesi gibi),
III.  Aktif taşımayı sağlayan biyokimyasal reaksiyonlarda,
IV.  Sinirsel iletimi sağlayan reaksiyonlarda ve

Yukarıdakilerden hangileri ATP'nin hücrede enerji kaynağı olarak kullanıldığı yerlerdendir?


I-II

I-III

II-IV

I-II-III-IV

I-IV


Yanıt Açıklaması:

Tamamı ATP’nin hücrede enerji kaynağı olarak kullanıldığı yerlerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum