Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1264382

Bağıl konfigürasyon tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Polarimetre cihazı yardımı ile ölçülen çevrilme açısına denir.

Kiral bir moleküldeki stereomerkeze bağlı olan sübstitüentlerin uzaysal düzenlenmelerine denir.

Kiral bir bileşiğin konfigürasyonunun, bilinen stereokimyasal tepkimeler yardımı ile açıklanmasına denir.

Kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesne veya bir moleküle denir.

Bir moleküldeki atomların bağlanma düzeni aynı fakat uzaydaki yönlenişleri farklı olan izomer türlerine denir.


Yanıt Açıklaması:

Kiral bir bileşiğin konfigürasyonunun, bilinen stereokimyasal tepkimeler yardımı ile açıklanmasına bağıl konfigürasyon denir. 1951’den önce kiral moleküllerin yalnızca bağıl konfigürasyonları biliniyordu. Bunun için de başlangıçta gliseraldehit standart alınmıştır. Gliseraldehit molekülü bir stereomerkeze sahip olduğundan, iki enantiyomeri bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum