Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1273912

I. Işık kaynağı (sodyum sarı ışık)
II. Polarizör (Polarlaştırıcı)
III. Örnek tüpü
IV. Analizör

Yukarıdakilerden hangileri polarimetrenin bileşenlerindendir?


I,II

I,II,III,IV

I,II,IV

II,III

I,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Öncüllerin hepsi polarimetrenin bileşenlerini içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum