Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356704

I. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için verilmesi gereken enerji iyonlaşma enerjisi olarak tanımlanmaktır.
II. Elektronegatiflik bir atomun bir molekül içinde elektronları kendisine çekme yeteneği olarak tanımlanır.
III. Elektron ilgisi gaz hâlindeki nötr bir atoma bir elektron eklenmesi sırasında açığa çıkan enerji olarak tanımlanır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için verilmesi gereken enerji iyonlaşma enerjisi olarak tanımlanmaktır. Elektronegatiflik bir atomun bir molekül içinde elektronları kendisine çekme yeteneği olarak tanımlanır. Elektron ilgisi gaz hâlindeki nötr bir atoma bir elektron eklenmesi sırasında açığa çıkan enerji olarak tanımlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum