Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1232760

Aşağıdakilerden hangisi Okzalik asit'in formülüdür?


N ≡ N(g)

–C=O

trans- HOOC HC CH COOH

cis- HOOC HC CH COOH

HOOC COOH


Yanıt Açıklaması:

Okzalik asit

HOOC COOH

Yorumlar
  • 0 Yorum