Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1235134

Bir reaksiyonun dengeye ulaşana kadar enerji saldığını gösteren K'eq ve ?G°' değerleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


1.00 ve 0

> 1.0 ve < 0

< 1.0 ve > 0

 < 0 ve > 1.0

> 0 ve < 1.0


Yanıt Açıklaması:

Bir reaksiyonun K'eq ve ?G°' değerleri sırasıyla

1.00 ve 0 ise sistem dengede, enerji salınımı veya ihtiyacı yok;

> 1.0 ve < 0 ise reaksiyon dengeye ulaşana kadar enerji salar;

< 1.0 ve > 0 ise reaksiyon belirtilen yönde ilerlemek için enerji girdisine ihtiyaç duyar.

Yorumlar
  • 0 Yorum