Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1251014

  1. Asidin asitle, bazın bazla oluşturduğu yapılardır.
  2. İyonik bileşiklerdir.
  3. Kuvvetli elektrolittirler.

Yukarıda tuzlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

İyonik yapıdadırlar ve suda iyonlar halinde çözündükleri için elektriği iyi iletirler ve bu durum onları kuvvetli elektrolit yapar. Tuzlar, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi sonucu oluşur.

Yorumlar
  • 0 Yorum