Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262196

Ester hidrolizi aşağıdaki reaksiyon tiplerinden hangisine örnektir?


ATP enerjisi ile bağ oluşumu

Grup transferi

Non-hidrolitik kırılma

Hidrolitik kırılma

Oksidasyon - redüksiyon


Yanıt Açıklaması:

Hidroliz reaksiyonlarında, bir molekülü 2 farklı moleküle ayırmak için su kullanılmaktadır. Yani, bir maddenin suyun H+ ve OH– iyonunu ayrı ayrı bağlayarak, kendini oluşturan yapı birimlerine ayrılmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum