Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1194356

Aşağıdaki ?G°' değerlerinden hangisine göre termodinamik sonucu ''sistem dengede, enerji salınımı veya ihtiyacı yok'' şeklinde yorumlanır?


<0

0

>0

<1

>1


Yanıt Açıklaması:

?G°'=0 ise termodinamik sonucu ''sistem dengede, enerji salınımı veya ihtiyacı yok'' şeklinde yorumlanır. Doğru cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum