Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1222970

HF, HCl , HBr , HI bileşiklerinin asitlik kuvvetlerinin sıralanması hangi şıkta doğru verilmiştir?


HF < HCl < HBr < HI

HI < HCl < HBr < HF

HF > HCl > HBr > HI

HF > HCl > HI > HBr

HF < HBr < HCl < HI


Yanıt Açıklaması:

Periyodik çizelgede aynı grupta yer alan elementlerin hidrojenli bileşiklerinde asitlik kuvveti, merkez atomun büyüklüğü arttıkça artar. Örneğin; HF < HCl < HBr < HI hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvveti grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. Bunun nedeni atom büyüklüğüne bağlı olarak bağın zayıflaması ve daha kolay kopmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum