Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1232616

Alkenlere hidrojen halojenürlerin katılmasında hidrojen halojenürlerin etkinlik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?  


HI>HF HBr> HCl> 

 HCl> HI> HBr>  HF

HI> HBr> HCl> HF

HI>  HCl> HF HBr>

 HBr> HCl> HI>  HF


Yanıt Açıklaması:

Alkenlere hidrojen halojenürlerin katılmasında hidrojen halojenürlerin etkinlik sıralaması HI> HBr> HCl> HF şeklindedir ve bu tepkimelerde yaygın olarak HBr kullanılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum