Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1261903

I. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.

II. Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir.

III. Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir molekülün kiral olup olmadığının anlaşılmasında rol oynar?


Yalnız II

I-III

II-III

I-II-III

Yalnız I


Yanıt Açıklaması:

Bir molekülün kiral olduğunu anlamanın üç
farklı yolu vardır. Bunlar:
• Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.
• Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir. Bu iki maddeden önceki konularda bahsedildi. Diğer bir yol ise
• Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip
değil ise o molekül kiraldir.

Yorumlar
  • 0 Yorum