Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1264304

Aşağıdakilerden hangisi C2H6O'ün yapı izomerlerinden biridir?


CH3CH2CH2CH3 Bütan

CH3CH2 CH2 Br  1-Bromopropan

CH3CH2OH Etanol 

CH3CH2COOH propiyonik asit

metil asetat


Yanıt Açıklaması:

CH3CH2OH Etanol CH3 OCH3 Dimetil eter C2H6O'ün yapı izomerlerindendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum