Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356766

Hücrede enerji değişiminin merkezi olan ve evrensel enerji taşıyıcısı olarak görev yapan molekül aşağıdakilerden hangisidir?


Pirüvat

Glukoz-6-fosfat

Laktat

Adenozin trifosfat (ATP)

Su


Yanıt Açıklaması:

Hücredeki enerji döngüsüne baktığımızda, enerji veren ve enerji gerektiren tüm olayların ATP (Adenozin trifosfat) aracılığı ile gerçekleştiği görülmektedir. ATP’de büyük miktarda kullanılabilir enerji bulunur. Hücrede enerji değişiminin merkezi, evrensel enerji taşıyıcısı olan ATP’dir. Doğru cevap D'dir.

 

Yorumlar
  • 0 Yorum