Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1217757

CnH2n genel formülüne sahip fonksiyonel grup aşağıdakilerden hangisidir?


Alkan

Alken

Alkin

Alkol

Ester


Yanıt Açıklaması:

Doymamış hidrokarbonlardan olan alkenler, CnH2n genel formülü ile ifade edilir ve karbon-karbon ikili (π) bağlarına sahiptir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum