Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1224489

Aşağıdakilerden hangisi hücrede Donnan dengesinde rol oynayan bileşenlerden biri değildir?


Nükleik asitler

Fosfat grupları

Proteinler

K ve Cl iyonları

Organeller


Yanıt Açıklaması:

Sitoplazmadaki nükleik asitler, fosfat grupları ile proteinler ise karboksilleri ile Donnan fazları oluştururlar. Canlı hücre, çözünmüş maddeleri suda çözünmeyen bileşikleri hâline dönüştürerek ortamdan uzaklaştırarak veya tersine tepkimeyle serbest hâle geçirerek de madde derişimini denetim altında tutar. Donnan dengesi, membrandan geçebilen K+ ve Cl– iyonları ile membrandan geçemeyen protein anyonlarının dengedeki dağılımını ifade eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum