Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1234488

'Çözünen maddelerin kimyasal özelliklerine değil, sayılarına bağlı olan özelliklere
........... denir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? 


Çözünme

Kolligatif özellikler

Hidratasyon

Çözünürlük

Solvatasyon


Yanıt Açıklaması:

Çözünen maddelerin kimyasal özelliklerine değil, sayılarına bağlı olan özelliklere
kolligatif özellikler denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum