Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1254087

pH’ı 7.24 olan çözeltinin H3O+iyonu konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisidir?


5.25x10^-8

5.75x10^-8

6.25x10^-8

6.75x10^-8

7.25x10^-8


Yanıt Açıklaması:

[H3O+]=10^-7.24 = 5.75x10^-8 M

Yorumlar
  • 0 Yorum