Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1282267

Aşağıdaki moleküllerden hangisi bir aromatik heterohalkalı amin örneğidir?Yanıt Açıklaması:

Bir halka içerisinde N, O, S, Se, P ve benzeri heteroatomlar içeren halkalı bileşikler heterohalka (heterosiklik halka) olarak adlandırılır. Aromatik hidrokarbonlar ise ikili bağlar içeren halkalı bileşiklerdir. Bu bilgiler eşliğinde A seçeneğinde verilen pirol yapısı aromatik heterohalkalı aminlere örnek olarak verilebilir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum