Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356624

Zarlar arasında geniş aralıklı plaka şeklinde yapılara ......I...... denir. Hücre-dışı matrikste özellikle bazal laminada yer alan elemanları hücrelere bağlayan integrin içeren ara filament bağlanma bölgelerine .........II......denir.

Yukarıdaki ifadede I ve II yerine sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Desmozomlar (I), Hemidesmozomlar (II)

Hemidesmozomlar (I), Desmozomlar (II)

Desmozomlar (I), Geçitler (II)

 Geçitler (I), Desmozomlar (II)

Sıkı bağlantılar (I) , Geçitler (II)


Yanıt Açıklaması:

Epitel hücresinde yapışmayı ve iletişimi sağlayan, genellikle lateral yüz olmak üzere bulunan hücre-hücre bağlantı tiplerinin üç farklı sınıfı vardır:
1. Sıkı bağlantılar (zonula occludens): Zarlarının dış yüzeyleri kaynaşmıştır, difüzyonu bloke ederler ve madde geçişi olmaz.
2. Sabitleme bağlantıları: Kadherin proteini içerirler ve kuvvetli yapıştırıcı işleviyle yüzey bütünlüğünü sağlarlar. Üç tipi vardır:

Ara bağlantılar (zonula adherens): Zarlar arasında küçük aralık vardır.
• Desmozomlar (macula adherens): Zarlar arasında geniş aralıklı plaka şeklinde
yapılardır.
• Hemidesmozomlar: Hücre-dışı matrikste özellikle bazal laminada yer alan elemanları hücrelere bağlayan integrin içeren ara filament bağlanma bölgeleridir.
3. Geçitler (gap ya da oluklu bağlantı): İki hücreyi zarlardan geçen dairesel şekilli konnekson ya da neksus denilen yapılarla bağlar ve iletişim bölgeleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum