Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356687

I. s orbitalinde daha yüksek enerji kabuklarına gidildikçe orbital küçülmektedir.
II. px ’in lobları kartezyen koordinatlardan x ekseninde, py ve pz ’ninkiler ise sırasıyla y ve z eksenlerinde bulunmaktadır.
III. Şekillerine göre atom orbitalleri s, p, d olmak üzere üç ana gruba ayrılırlar.
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


Yanıt Açıklaması:

s orbitalinde daha yüksek enerji kabuklarına gidildikçe orbital büyümektedir. px ’in lobları kartezyen koordinatlardan x ekseninde, py ve pz ’ninkiler ise sırasıyla y ve z eksenlerinde bulunmaktadır. Şekillerine göre atom orbitalleri s, p, d ve f olmak üzere dört ana gruba ayrılırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum