Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356785

Aşağıdakilerden hangisi metabolizmadaki kimyasal reaksiyonlardan liyaz enziminin kullanıldığı reaksiyon tipidir?


Oksidasyon - redüksiyon reaksiyonları

Grup-transferi

Hidrolitik kırılma

Non-hidrolitik kırılma

İzomerizasyon ve yeniden düzenlenme ile


Yanıt Açıklaması:

Non-Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları moleküller su kullanılmadan ayrılır. Bu kategorideki en yaygın reaksiyon C-C bağı kırılmasıdır. Bu reaksiyonları katalizleyen enzimler liyazlar olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum