Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1249211

  1. Buhar basıncı düşmesi
  2. Kaynama noktası alçalması
  3. Donma noktası yükselmesi
  4. Osmotik basınç

Hangileri çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin kolligatif özellikleri arasında yer alır?


I ve II

I ve III

I ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bir çözeltide çözünmüş maddenin yapısına bağlı olmayıp, tanecik sayısına bağlı olan özelliklere kolligatif özellikler (sayısal özellikler) denir. Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin kolligatif özellikleri; buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve osmotik basınçtır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum